Wijzigingen regels echtscheiding 1-1-2017

online echtscheiding coach

Ieder jaar veranderen er regels ten aanzien van een echtscheiding op fiscaal, juridisch en financieel gebied. Wat zijn de wijzigingen per 1-1-2017?

Alimentatie

 • de wijzigingen in de Participatie wet per 1 januari 2017. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats.
 • de wijziging van de bedragen van het kindgebonden budget. Er bestaat geen recht op het kindgebonden budget bij een vermogen van meer dan € 82.752,- boven de vrijlating in box 3 van de Inkomstenbelasting, te weten in 2017 € 25.000,- per belastingplichtige;
 • de wijziging van de belastingtarieven, de heffingskortingen en overige aftrekposten; – de berekening van de belasting die betaald moet worden over vermogen is gewijzigd (thans 2,87%, 4,60% en 5,39%, was 4%). Er zijn thans 3 vermogensschijven. Er wordt vanuit gegaan dat men meer voordeel heeft indien de grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen;
 • het heffingsvrij vermogen is gewijzigd in € 25.000 (was € 24.437); – de wijziging van de (maximale) bijtelling van het eigenwoningforfait;
 • de wijziging van de gemiddelde basishuur (thans € 221,- / voorheen € 229,-);
 • de wijziging van de percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (thans 5,4% en 6,65% / voorheen 5,5% en 6,75%) over maximaal bijdrageloon van € 53.701 (voorheen € 52.763); de wijziging van de nominale premie ZVW (thans € 40,- en € 85,- / voorheen € 39,- en € 87,-); – de wijziging van de AOW-leeftijd (thans 65 jaar en 9 maanden /voorheen 65 jaar en 6 maanden)
 • het is niet langer mogelijk om uitgaven die in de toekomst verplicht gedaan moeten worden voor het levensonderhoud van kinderen op te geven als een schuld in box 3; – het indexcijfer bedraagt in 2017 2,1% (was 1,3%)

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget speelt een belangrijke rol als je gaat scheiden. Het kan zijn toen jullie nog samen waren dat je geen kindgebonden budget kreeg maar wel als alleenstaande ouder. Het kindgebonden budget kan aangevraagd worden op het moment dat de mediator de stukken naar de advocaat/rechtbank zend. Ook heeft het kindgebonden budget invloed bij een alimentatie berekening.

Met ingang van 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. In de tabel eigen aandeel kosten van kinderen is vanwege het inkomensafhankelijke karakter met het kindgebonden budget geen rekening gehouden. Voor gezinnen met een verzamelinkomen tot € 20.109 is het kindgebonden budget maximaal, vanaf dit inkomen wordt het kindgebonden budget met 6,75% verminderd. Het kindgebonden budget voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar wordt verhoogd nu de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten als afzonderlijke regeling is komen te vervallen.

De ouder die geen toeslagpartner heeft, heeft aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget van maximaal € 3.076. Voor een alleenstaande ouder met een verzamelinkomen tot € 20.109 is het kindgebonden budget vermeerderd met de alleenstaande ouderkop maximaal, vanaf dit inkomen wordt het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop met 6,75% verminderd.

Bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van de ouder en zijn toeslagpartner of van de alleenstaande ouder van niet meer dan € 20.109 per jaar wordt het kindgebonden budget verhoogd, voor een kind van: – 12 tot en met 15 jaar: met € 234 per jaar en – 16 en 17 jaar: met € 417 per jaar. Deze verhoging gaat in vanaf de kalendermaand na de maand waarin dat kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Bedrag kindgebonden budget 2017 Aantal kinderen Inkomen tot € 20.109
eerste kind € 1 1.14

tweede kind: € 2.040

derde kind: € 2.325

Vanaf het vierde kind wordt het bedrag voor drie kinderen telkens verhoogd met € 285 per kind. Er bestaat geen recht op het kindgebonden budget als de ouder (en zijn toeslagpartner) een vermogen heeft/hebben dat meer dan € 82.752 boven het heffingvrij vermogen in box 3 uitgaat.

Kinderopvangtoeslag

Degene met het laagste inkomen heeft het meeste profijt van kinderopvangtoeslag. Bij een scheiding kan dit schelen in jullie portemonnee.

De kinderopvangtoeslag gaat voor 2017 omhoog voor het eerste kind op € 33,3%. Deze winst treft de hogere inkomens. Voor het tweede en volgende kind gaat de toeslag licht omhoog vanaf € 31.00,00 per jaar.  Heb je weinig inkomsten tot € 18.485,00 dan is de vergoeding voor het eerste kind 94% en voor het tweede kind en volgende kind 95%. Heb je een jaarinkomen van rond de € 31.000,00 dan is de vergoeding voor het 1e kind 88,7% en voor het tweede en volgende kind 94% vergoed. Heb je een jaarinkomen rond de € 100.000,00 dan is de vergoeding voor het eerste kind € 33,3% en voor het tweede kind en volgende kind 84,2%.

De voorwaarden zijn:

 • het eerste en tweede kind staan geregistreerd bij een kinderdagverblijf of een geregistreerde gastouder. Dit is zowel voor de kinderopvang als buitenschoolse opvang;
 • Per kind kan er maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken;
 • het recht op kinderopvangtoeslag hangt van van het (gezamenlijk) inkomen;
 • wie werkloos wordt heeft nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag.

Bijstandsnorm 2017

De bijstand valt onder de participatie wet en de desbetreffende gemeente waarin je woont. De wet kent een drie tal categorieën. Ex-partners die gaan scheiden en kinderen hebben en die aangewezen zijn op de bijstand geldt het volgende:

De bijstandsnorm voor 2017 is voor alleenstaande ouder € 982,00 en de eventuele toeslagen. Ook kijkt de gemeente of de ex-partner kan bedragen door partneralimentatie te innen. Ook al doe je bij convenant afstand van partneralimentatie en/of er is een berekening gemaakt dan heeft de gemeente altijd het recht om een eigen berekening te maken. Deze kan dus afwijken wat er is uitgerekend.

Hypotheekregels 2017 bij echtscheiding

Als je gaat scheiden en je hebt een eigen woning zal deze verdeeld moeten worden. Je hebt 3 opties voor de eigen woning:

 1. één van de ex-partners neemt de woning over;
 2. woning wordt verkocht;
 3. woning blijft onverdeeld.

Als één van de ex-partners de woning wil overnemen en er is overwaarde op de woning, betekent dat de helft van de waarde voldaan dient te worden aan de ex-partner. Veelal worden hypotheken overgesloten. Veel mensen hebben een hogere hypotheekrente afgesloten toen ze de woning kochten dan ze nu oversluiten. Er wordt dus boeterente berekend wat aardig in de papieren kan lopen. Spreek ook altijd met je ex-partner af wie de boeterente voldoet, veelal is dat degene die de woning overneemt. Hieronder wordt in het kort beschreven wat de gewijzigde hypotheekregels zijn 2017:

 • Maximale hypotheek tot 101%. Dat is een daling ten opzichte van 2016, toen was het percentage 102%. Dat betekent dat er weinig ruimte is om een verbouwing te financieren en/of zoals bijkomende kosten zoals notariskosten en overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting geldt niet voor ex-partner die de woning overnemen. Wel kosten voor akte van verdeling en hypotheekkosten. Eigen geld is dus raadzaam, want het percentage gaat in 2018 omlaag naar 100%.
 • Hypotheekrente aftrek gaat in 2017 verder omlaag. Het maximale tarief is 50% en dat is alleen voor hogere inkomen boven de € 67.072,00 bruto per jaar.
 • Nationale Hypotheek grens gaat omhoog naar € 245.000,00 en dit was € 231.132,00.
 • Starterslening blijft bestaan in een aangepaste vorm en wordt een combinatie lening, van waaruit de verplichte aflossing van de starterslening wordt voldaan. Niet alle gemeenten bieden deze vorm van lenen aan.
 • Eenmalige schenkingsregeling is verruimd en gaat omhoog van € 53.016 naar € 100.000,00. Degene die het bedrag ontvangt moet het bedrag uitgeven aan een eigen huis of aan aflossing van zijn hypotheek. Het geld voor ontvangers tussen de 18 en 40 jaar en er hoeven geen familierechtelijke banden te zijn. De schenking mag over 3 jaar verdeeld worden. Dit geldt niet voor mensen in echtscheiding.
Inkomen, vermogen en resultaat Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Als je gaat scheiden kan je in aanmerking komen voor een subsidie regeling door de Raad voor Rechtsbijstand. Je betaalt een eigen bedrage van € 53,00 of € 105,00. De griffierechten bedraagt per persoon € 39,50. De inkomensgrens ten opzicht van 2016 is verhoogd tot € 37.300,00 voor gehuwden, samenwoners of eenoudergezinnen en alleenstaanden is de grens € 26.400,00. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt in welke categorie je wordt geplaatst. Ook bepaalt door Raad voor Rechtsbijstand of je een toevoeging krijgt. De mediator vraagt de toevoeging aan.

Vragen? Neem gerust contact op!

Hebben jullie nog vragen over het bovenstaande of over scheiden dan dan gerust contact op met mediator/jurist/echtscheidingsspecialist Irma Wonink. Een vrijblijvend gesprek behoort tot de mogelijkheden.

Lees ook de blogs: Echtscheiding en het huis ‘onder water’, Scheiden zonder geld? Kan dat echt?, Scheiden Financieel, fiscaal, juridisch.

 

Bronnen: Expertgroep alimentatie, belasting dienst toeslagen, Overheid

Maak vrijblijvend een afspraak

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.