Scheiden op de werkvloer

Wanneer je gaat scheiden heeft dat gevolgen op verschillende terreinen. Dat geldt ook voor je werk. Het kan zijn dat je meer moet gaan werken omdat je financiële draaglast hoger wordt. Het kan zijn dat je eerder niet werkte en nu een baan moet gaan zoeken of dat je eerst part-time werkte en nu meer uren moet werken om het financieel haalbaar te maken. Je emoties zo hoog zitten dat je werk niet meer kan uitvoeren. Werk kan tijdens een scheiding een last worden en het kan zo’n last worden dat je wordt ontslagen.

Onderzoek CBS en TNO

Uit onderzoek is van het CBS en TNO is gebleken dat een werknemer tijdens een scheiding gemiddeld twee keer zo vaak afwezig is. Scheidende werknemers krijgen vaak een burn-out doordat de emoties hoog zijn opgelopen en ze het overzicht kwijt zijn. Dat betekent dat de directe kosten bij een scheiding hoog zijn. Het kost het bedrijfsleven zo’n 1 miljard per jaar!

Dat zijn dus directe, meetbare kosten. De indirecte kosten zijn vele malen hoger. Denk eens aan:

  • werknemer presteren slecht;
  • andere collega’s hebben een hogere werkdruk door wegvallen van de scheidende collega;
  • extra kosten om scheidende collega te vervangen;
  • extra tijd die de werkgever moet investeren in de scheidende werknemer.

Hoe kun je deze situatie voorkomen op de werkvloer?

Mensen die gaan scheiden vinden het moeilijk om dit aan hun werkgever of collega’s te vertellen. Ze schamen zich om erover te praten, zakelijke afstand, angst om een promotie te mislopen of zelfs angst voor ontslag. Door hun emoties kunnen ze anders reageren en zo ook naar andere collega’s. Doordat oplossingen worden belemmert maakt de situatie op de werkvloer moeizaam en kostbaar.

Wat kun jezelf doen?

Zoek een vertrouwenspersoon en vertel het scheidingsverhaal. Je zult zien dat er veel steun en begrip komt. Licht tijdig je werkgever in, ook al is dat erg moeilijk. Als jullie samen naar de situatie gaan kijken kan dat al veel orde in de chaos scheppen zodat je snel weer grip krijgt op je leven en werk.

Begeleiding bij een scheiding

Scheiden is een life-event. Het heeft een forse impact op iemands leven en alle betrokkenen. Een persoon in scheiding ziet zijn relatie omvallen en met als gevolg vaak ook zijn/haar gezondheid, woning, sociaal netwerk, relaties en werk wankelen of vallen zelfs weg. Hoe ga je de scheiding regelen? Via een advocaat of mediator? Ga je strijden met je ex of scheiden in harmonie? Door goede begeleiding kun je veel leed op je werk voorkomen.

Voordelen goede begeleiding

Door goede begeleiding ervaart iemand minder stress, slaapt beter, zorgt voor zich zelf en is emotioneel en fysiek fit. Je kan beter concentreren en weer kwaliteit bieden. Van werkgever krijg je empathie en daardoor meer voor elkaar als werknemer.

Mijn naam is Irma Wonink en ik begeleid echtparen met hun scheiding van A tot Z. Werk kan voor scheidende mensen een uitlaatklep zijn maar ook een hindernis. In de praktijk heb ik een keer meegemaakt dat iemand werd ontslagen doordat deze persoon te veel emoties over een langere periode had. Als de emoties in de weg blijf zitten zoek dan ook externe hulp bij maatschappelijk werk of psycholoog. Zij kunnen dat extra steuntje in de rug zijn. En kan je goede beslissingen maken over je eigen toekomst. Neem contact op indien je goede begeleiding wilt tijdens en na de scheiding.