Scheiden en eigen woning

Wat gebeurt er met het huis na de echtscheiding en wie blijft er in het huis wonen? Het huis is een belangrijk onderdeel van het bestaan. De waarde van het huis moet verdeeld worden als er een scheiding komt. Wat zijn nu de mogelijkheden?

Wie blijft er in het huis wonen na een scheiding?

De waarde van het huis moet verdeeld worden bij een scheiding, als jij en je partner bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er één in het huis blijft wonen en vaak zal de woning hergefinancierd moeten worden. De woning moet ook gefinancierd worden, als de andere partner een ander huis wil aankopen. En hoe zit dat dan met de bijleenregeling en de hypotheekrenteaftrek? Maak zo snel mogelijk een afspraak met de bank waar de hypotheek is afgesloten om zeker te weten dat je de woning daadwerkelijk kan overnemen. Dat geeft rust en zekerheid.

Het is ook mogelijk om het huis nog een tijdje (maximaal twee jaar, na deze periode is het fiscaal nadelig) in de onverdeeldheid te houden, jullie blijven dan samen eigenaar van het huis, totdat een goede oplossing is gekomen.

Het huis kan bij een scheiding ook verkocht worden en de waarde, de winst en de schulden zullen worden verdeeld. En de woning staat onder water, hoe is dit op te lossen? Veelal wordt de woning pas verkocht als de scheiding afgerond is, afspraken over de verkoopprijs en de lasten die verbonden zijn aan de woning zullen worden vastgelegd in een convenant.

Huren

Na de scheiding kun je ook een woning huren. Voor veel situaties is dat een goede oplossing. Hoe snel een woning wordt toegewezen hangt af van de wachtlijst (stad/dorp) en de wettelijke regelingen die in de desbetreffende gemeente van toepassing is. Om huurtoeslag te krijgen mag de huur ook niet hoger zijn dan € 711,00 per maand. Je kunt ook huren in de vrije sector, waar de huren vaak boven de € 850,00 per maand liggen.
Waar moet je verder nog aan denken?

Voor de verdeling van het huis en de eventuele hypotheekverhoging zal er een bezoek aan de notaris moeten worden gebracht.

De polissen, verzekeringen, hypotheken en pensioenen zullen door ons bekeken worden en zal er samen met jullie besproken worden wat er mogelijk is. Als het wenselijk is dat er waarden inzake de verzekeringen en/of pensioenen worden opgevraagd dan zal dit worden opgevraagd. De verzekeringsmaatschappijen moeten immers ook op de hoogte gesteld worden van jullie scheiding en zullen, naar aanleiding van je wensen, de benodigde stappen moeten ondernemen.

Tips voor scheiden en eigen woning