Procedure Rechtbank

Aangezien een echtscheiding alleen mogelijk is via een procedure bij de Rechtbank is de bemiddeling van een advocaat (procureur) verplicht. Bij gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan een mondelinge behandeling bij de Rechtbank achterwege blijven.

Onderstaande stukken dienen zo spoedig mogelijk aangevraagd te worden. Deze stuken worden tezamen met het echtscheidingsconvenant naar de samenwerkende advocaat toegezonden. De advocaat dient het echtscheidingsconvenant in bij de Rechtbank. Na ongeveer 3 weken heeft de Rechtbank de scheiding uitgesproken, hierover krijgt u officieel bericht. De Rechtbank geeft de beschikking af.

Uittreksels uit het persoonsregister, met vermelding van nationaliteit van beide partijen (dus zowel van u zelf als uw partner). Veel gemeenten geven zonder specifiek verzoek daartoe geen vermelding van nationaliteit. Vraag hier specifiek naar. (s.v.p. de originelen toezenden; niet ouder dan 3 maanden op het moment van indienen bij de Rechtbank). ALLEEN ALS JE NIET DE NEDERLANDSE NATIONALITEIT BESCHIKT

Afschrift uit het huwelijksregister, verkrijgbaar bij de gemeente waarin uw gehuwd bent. (s.v.p. het origineel toezenden niet ouder dan 3 maanden)

Afschrift uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen, al dan niet uit dit huwelijk geboren, verkrijgbaar bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn. (s.v.p. de originelen toezenden, niet ouder dan 3 maanden)

Kopie akte huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden (indien van toepassing)

De beschikking wordt door de advocaat ingeschreven in het Huwelijksregister.

Inschrijving in het Huwelijksregister duurt ongeveer 1 week. Van de bevestiging van de inschrijving door de gemeente krijgt u een afschrift van de advocaat.

Maak vrijblijvend een afspraak

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.