Ouderschapsplan

Als je wilt scheiden als je kinderen hebt, is sinds 1 maart 2009 de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan geldt voor gehuwden als voor samenwonenden of geregistreerde partners met kinderen.

Een hoofdstuk apart in de scheiding, zijn de kinderen. Want juist bij hen komt een echtscheiding hard aan. Voor sommige kinderen is het zelfs een traumatische ervaring. Een gebeurtenis die hun jonge leven lelijk kan ontwrichten.

De praktijk heeft geleerd dat het voor kinderen allemaal een stuk eenvoudiger wordt als hun ouders samen goede afspraken maken.

Door met een deskundige een duidelijke route uit te stippelen voor de scheiding, blijven de conflicten beperkt. Hoe minder problemen bij de scheiding, hoe minder problemen bij het kind.

Er kan dus niet genoeg aandacht worden besteed aan de positie van de kinderen. Waarbij vooral moet worden voorkomen dat ze het onderwerp worden van getouwtrek. Ook voor de kinderen geldt dat openheid en eerlijkheid de beste manier is om de scheiding goed te laten verlopen. Laat de kinderen niet het kind van de rekening worden.

Kinderen staan centraal in het ouderschapsplan

Onderwerpen in het ouderschapsplan

Onderwerpen in het ouderschapsplan, zijn o.a.: hoe willen de ouders dat de kinderen zich ontwikkelen, wat maakt hun kind zo speciaal of kwetsbaar, waar moeten beide ouders rekening mee houden in de opvoeding, wat vinden beide ouders (nu en straks) belangrijk in de opvoeding, waar wordt regelmatig op afgestemd en hoe gaat dat in de toekomst.

Ook onderwerpen als de manier waarop ouders met elkaar gaan communiceren, hoe ze goede afspraken maken en wat ze niet zullen doen in hun manier van communiceren, worden in het plan opgenomen.

In het ouderschapsplan wordt daarnaast vastgelegd hoe ex-partners elkaar informeren over hun kinderen.

Het ouderschapsplan bestaat uit het maken van basis afspraken, tijdens en direct na de scheiding.

✅ Tussen ouders onderling en de kinderen.

✅ Visies en ideeën, afstemming tussen de ouders onderling.

✅Uniciteit van het kind, waar ga je rekening mee houden.

✅Woon- en zorg verdeling.

✅Regeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen etc..

✅Hoe verlopen de overleg momenten.

✅Wie onderhoudt de contacten met school, arts, vereniging etc.

✅Wel of geen co-ouderschap.

✅Financiële zaken als kinderbijslag, alimentatie, etc..

Kortom, wat is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, waar moet je rekening mee houden en hoe leg je dat vast in heldere afspraken.

Lees ook de blog:

scheiden met pubers (12-14 jaar), scheiden met pubers (15-18 jaar), scheiden met jonge kinderen en peuters (0 tot 6 jaar)

Valkuilen bij een ouderschapsplanHeen-en-weer-tas bij uit elkaar gaan

Toeslagen en Scheiden

Co-ouderschap

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk op basis van 50/50 is verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt dan bij de ene en dan bij de andere ouder en dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Er zijn verschillende verdeelsleutels mogelijk om de kosten te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten verdelen op basis van 50/50, de kosten verdelen naar draagkracht of de kosten verdelen naar het aantal dagen dat het kind(eren) bij de ouder verblijft. Bij een co-ouderschap wordt vaak een kinderrekening geopend waar het aandeel van de ouders op wordt gestort. Voor de ouders een overzichtelijke rekening waar ze kunnen zien waar de kosten voor de kinderen aan wordt uitgegeven. Uit de praktijk blijkt dat 1 jaar na de scheiding de kinderrekening is opgeheven door ouders.

Het co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken die leiden tot het co-ouderschap. Het co-ouderschap werkt alleen als je op goede voet met elkaar staat en over de kinderen kan communiceren.

Bekijk onderstaand filmpje dat scheiden niet die de taak is van kinderen. Villa Pinedo

Maak vrijblijvend een afspraak

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.