Ouderdomspensioen

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Waar veel mensen dan niet bij stil staan, is de verdeling van het pensioen. Nederlanders hebben over het algemeen weinig aandacht voor pensioen en bij een scheiding is het pensioen vaak het laatste waar men aan denkt. Hierdoor komen vooral vrouwen, die zelf weinig of geen pensioen hebben opgebouwd, er vaak slecht van af.

Uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker blijkt dat bij maar
25% van de onderzochte scheidingen de pensioenverdeling ter sprake is gekomen. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 500 scheidingen.

Bij de verdeling moet er rekening worden gehouden met twee soorten van pensioen:

het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen bij scheiding

In de Wet Verevening Pensioenrechten is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat wil zeggen dat ieder van jullie recht heeft op de helft van het ouderdoms pensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd.

De ex-partner krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij je ex-partner opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kun je downloaden.

Het deel van je pensioen dat aan je ex-partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Na eventueel overlijden van je ex-partner, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als jij eerder overlijdt dan je ex-partner, dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt je ex-partner dan nog wel een bijzonder nabestaandenpensioen.

Nabestaanden pensioen

In veel pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt.

Het nabestaandenpensioen wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen dat zou zijn bereikt bij pensionering van de partner. Een volledig nabestaandenpensioen bedraagt vaak 5/7 deel of 70% van het volledige ouderdomspensioen.

En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat het nabestaandenpensioen voor je nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat je ex-partner krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden te weinig inkomen heeft. Het is dan verstandig om een extra verzekering af te sluiten

Omzetting naar een ander systeem

Er kan een conversie worden afgesproken. Het deel van het pensioen van de ex-partner waar je recht op hebt, wordt dan bestempeld als zijnde Het Pensioen Je hebt in dat geval een eigen ouderdomspensioen en niet meer ‘een deel van het pensioen van de ex-partner’. Ook het bijzonder nabestaandenpensioen kan worden omgezet.

Het pensioen wordt ook in jullie echtscheiding meegenomen.

Lees ook de blog: Scheiden Financieel, fiscaal en juridsich