Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie en partneralimentatie is een belangrijk onderdeel in het scheidingsproces. Het inkomen en het geld dat je te besteden hebt na de scheiding maakt welke mogelijkheden je hebt. Een goede berekening van de verdeling kosten kinderen en alimentatie helpt je bij het maken van afspraken hierover. Wij maken alle berekeningen op basis van TREMA normen.

Wanneer wij je begeleiden bij de scheiding en je hebt kinderen, dan maken wij berekeningen voor de verdeling kosten kinderen en kinderalimentatie. Jullie hebben hierin een actieve rol. Omdat de fiscus in belangrijke mate een rol speelt bij alleenstaand ouderschap en co-ouderschap zullen wij altijd een fiscale optimalisering maken.

Kinderalimentatie

Het is verplicht om als ouder, naar draagkracht mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van het kind. Die verplichting houdt pas op als het kind 21 jaar is.

Bij de kinderalimentatie wordt ernaar gestreefd om de levensstandaard van de kinderen na de scheiding niet te laten dalen.

Kinderen ouder dan 18, hoe werkt het dan?

Als het kind achttien jaar en meerderjarig wordt, zullen de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie niet meer met elkaar, maar met het kind worden gemaakt. De alimentatie kan hetzelfde bedrag zijn, maar dat kan ook veranderen. Indien het kind een eigen inkomen heeft, kan er een ander bedrag worden afgesproken.

Partneralimentatie

Partneralimentatie berekenen wij aan de hand van TREMA normen en daarnaast gaan we in gesprek hoe jullie de alimentatie afspraak willen vormgeven. Hoe hoog, hoe lang, in maandelijkse termijnen of juist en afkoop bedrag ineens? Partneralimentatie is altijd het resultaat van draagkracht en behoefte, gesprek en onderhandelingen en niet alleen maar het resultaat van een berekening.

Wij hebben de kennis in huis én wij nemen de tijd om jullie te begeleiden bij het nemen van deze voor jullie belangrijke en vaak emotionele beslissingen.

Lees ook de blog: ✅Kindgebonden budget en partneralimentatie

NIEUWS UIT ONZE BLOG:

Co-ouderschap na scheiding. Hoe zit het met kinderalimentatie?

Partneralimentatie en afkoop. Is dat verstandig? ,

Voorstel partneralimentatie belastingaftrek beperken vanaf 2020

Wet herziening partneralimentatie (wetsvoorstel)