Alimentatie

Alimentatie is een wettelijk onderhoudsplicht , een financiële bijdrage aan kosten voor levensonderhoud voor de kinderen en de ex-partner na de scheiding. Hiervoor maak je samen afspraken dat je vastlegt in een convenant en ouderschapsplan. De hoogte van alimentatie hangt af van je gezamenlijke inkomen tijdens het huwelijk of samenwonen en je draagkracht.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van bij een echtscheiding of uit elkaar gaan. Iedere ouder is verplicht om aan het levensonderhoud van de kinderen bij te dragen. Hoeveel je betaald hangt af hoe de zorgregeling is afgesproken. Kinderalimentatie daarvan is 70% verblijfskosten en 35% overstijgende kosten (sport, clubjes, sportkleding, contributies etc.).

Co-ouderschap

Bij partners die uit elkaar gaan daarvan is 30% een co-ouderschapsregeling. Bij een co-ouderschap is het zorgpercentage hoger (35%) waardoor er minder alimentatie aan de andere ouder betaald hoeft te worden. De overige kind kosten worden naar draagkracht verdeeld tussen de ouders.

Omgangsregeling

Bij een omgangsregeling wonen de kinderen doorgaans bij 1 ouder en zien zij de andere ouder één keer in de 14 dagen en/of nog een extra dag door de weeks. De zorgkorting is dan 15% of 25% waardoor de andere ouder meebetaald aan de kosten voor de opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Toetsing door de Rechter

Nadat de kinderalimentatie is vastgesteld door de ouders worden de afspraken vastgelegd in het convenant en ouderschapsplan. Indien jullie zijn gehuwd worden de afspraken door de Rechter bekrachtigd. Zo hebben de ouders meer zekerheid dat de afspraken worden nageleefd en bij niet betalen van de kinderalimentatie kan men de alimentatie opeisen rechtstreeks via de deurwaarder. Het LBIO kan dit verzorgen indien er méér dan 2 maanden achterstand zijn.

Samenwonenden

Voor samenwonenden is de gang naar de Rechter niet verplicht. Zij kunnen de alimentatie laten berekenen of zelf een bedrag te bepalen. Het is wel verstandig om bijvoorbeeld het ouderschapsplan waar de alimentatiebedrag is vastgesteld dit te laten bekrachtigen door de Rechter. Ouders hebben dan meer zekerheid indien er geen kinderalimentatie meer voldaan wordt.

Kinderrekening

Bij een co-ouderschap wordt veelal een kinderrekening geopend om de kosten voor de kinderen te voldoen. Uit onderzoek is gebleken dat de rekening na 1 jaar veelal wordt opgeheven. Een kinderrekening vergt veel overleg en communicatie tussen de ouders. Communicatie kan in de loop van de tijd ook veranderen. Beschrijf wat er van de kinderrekening voldaan mag worden om discussies achteraf te voorkomen. Het bedrag dat de ouders gezamenlijk op de kinderrekening storten wordt niet door de Rechter bekrachtigd. De Rechter bekrachtigd het alimentatie bedrag tussen ouder A en ouder B.

Partneralimentatie

Ex-partners zijn verplicht om elkaar te onderhouden na de scheiding indien partner A aanzienlijk minder inkomen heeft dan partner B. Partneralimentatie is voor gehuwden en geregistreerde partners. Voor samenwonenden geldt dit niet. Voor samenwonenden is het fiscaal wel toegestaan om een bedrag onderling af te spreken. Sinds 2020 is de wet veranderd voor partneralimentatie. De grootste verandering zit in de duur van de alimentatie en de voorwaarden daarvan. Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie, dat betekent dat de draagkracht eerst verdeeld wordt over de kinderen en daarna voor de ex-partner. Partneralimentatie eindigt indien de ex-partner opnieuw gaat trouwen, geregistreerd partnerschap aangaat of gaat officieel gaat samenwonen. Hierover maakt men afspraken die vastgelegd worden in het convenant. Partneralimentatie is geen dwingend recht dat betekent dat je af mag zien van de alimentatie. Partneralimentatie is van invloed op het overnemen van de echtelijke woning of kopen van een nieuwe woning. Sinds januari 2023 is het woonbudget ingevoerd om de draagkracht van beide ouders te berekenen. Laat je hierdoor goed informeren.

Berekening alimentatie

In mijn praktijk laat ik altijd een berekening maken door de Alimentatie-Expert voor zowel kinder- als partneralimentatie (berekening, samenvatting en toelichting). Zo weten ouders wat er wettelijk is bepaald én waar zij eventueel afstand van gaan doen. Hierdoor kunnen ouders goede keuzes maken over de hoogte van de bedragen.

Contact

Wil je graag meer weten over kinder-en partneralimentatie neem dan contact op met familie mediator Irma Wonink. (mobiel 06-10581261). Bekijk hieronder een voorbeeld van een alimentatie rapportage.

https://familyfirstmediation.nl/wp-content/uploads/Alimentatierapportage.pdf

Maak vrijblijvend een afspraak

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.