8 tips voor ouders om uit conflict te stappen met ex

scheiden partners
  1. Tip 1: Actief LUISTEREN naar wat je ex vertelt (niet alvast een antwoord verzinnen in je hoofd)
  2. Tip 2: stel meer OPEN VRAGEN (hoe bedoel je, wat zeg je, wat bedoel je, wie?, waarom zeg je dit? welke?)
  3. Tip 3: Check of wat je hoort ook klopt, heb je de booschap echt begrepen? “Begrijp ik het nu goed dat je…..zegt? Bedoel je?”
  4. Tip 4: schrijf tijdens het gesprek/overleg sleutelwoorden of zinnen op en kom daar later op terug, vraag eventueel om verduidelijking.
  5. Tip 5: probeer de behoefte achter de woorden en de teks te vinden. Je kunt het ook letterlijk vragen: waar heb jij op dit moment behoefte aan?
  6. Tip 6: Ga “stel dat” vragen stellen bv stel dat ik…. of stel dat jij mij was, stel dat jij ons kind was, waar zou hij/zij dan behoefte aan hebben tijdens de scheiding?
  7. Tip 7: Probeer uit het conflic te stappen door als een helikoptertje erboven te gaan cirkelen en ernaar te kijken. Ga er boven staan en probeer de win-win te ontdekken in deze discussie.
  8. Tip 8: Praat met de vader/moeder van je kinderen in plaats van je ex-partner, dit helpt je om negatieve emoties te neutraliseren en leert je om samen te werken als ouders.